Zarząd

Waldemar "Major" Fydrych

Waldemar Major Fydrych urodził się 8 kwietnia 1953 w Toruniu pod znakiem astrologicznego Barana. Jest absolwentem wydziału historii i historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2012 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie obronił pracę doktorską pt. "Happening jako operacja integrująca, uzdrawiająca transformująca sztukę i rzeczywistość" pod nadzorem prof. Stanisława Wieczorka.

Działalność artystyczną  i opozycyjną rozpoczął już jako student w latach siedemdziesiątych. Po sierpniu 80 i powstaniu Solidarności, dwa miesiące później wraz z przyjaciółmi stworzył we Wrocławiu "Ruch Nowej Kultury". To właśnie wtedy napisał i opublikował "Manifest Socjalistycznego Surrealizmu", w którym stwierdził, że rząd komunistyczny był sam w sobie tak surrealistyczny, że mógł być uważany za dzieło sztuki i że nawet pojedynczy milicjant stojący na ulicy był takim dziełem.

W czasie pierwszych lat stanu wojennego, w okresie 1981 - 1982 Polacy zapoznali się bliżej z działalnością Majora poprzez jego kolorowe graffiti krasnoludków malowane na plamach zakrywających antyreżimowe slogany pisane na murach przez opozycję. W sumie ponad tysiąc takich wizerunków, namalowanych przez Majora i jego przyjaciół, postało w największych polskich miastach kraju.

Od 1986 r., używając swego "Manifestu Socjalizmu Surrealistycznego" jako podstawy ideologicznej, rozpoczął organizowanie serii happeningów które przeszły do historii pod nazwą "Pomarańczowa Alternatywa". Posiłkując się absurdem i humorem w pokojowych akcjach, których liczba przekroczyła sześćdziesiąt, Pomarańczowa Alternatywa umiejętnie podcinała autorytet militarnego reżimu i rozwiewała lęk przed nim.

Waldemar Fydrych jest autorem czterech książek i libretta do opery "Don Generał", oraz malarzem, tworzącym charakterystyczne prace z wizerunkami krasnoludków. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Jego książka "Żywoty Mężów Pomarańczowych" w lipcu 2014 r. została wydana przez londyńskie wydawnictwo Minor Compositions w języku angielskim ze słowem wstępnym duetu aktywistów The Yes Men oraz amerykańskiej dziennikarki Anne Applebaum.

W 2013 roku został uznany w książce "Surrealism – 50 Works You Should Know" autorstwa Brada Fingera wydanej przez Prestel Publishing za jednego z wybitnych przedstawicieli surrealizmu w historii tego nurtu obok takich twórców jak m.in. Picasso, Dali, Duchamp i Artaud.

Więcej o Majorze dowiecie się Państwo na jego stronie pod adresem: https://www.majorfydrychart.com/

 

Agnieszka Couderq

Agnieszka Couderq ukończyła studia w Stanach Zjednoczonych z dyplomem B.Sc inżynier geofizyk, mieszkała we Francji, Meksyku, Rwandzie i Burundi, a po powrocie do kraju w 1989 roku prowadziła własną firmę.

W 2007 roku zaprzestała działalności biznesowej, została wiceprezesem Fundacji "Pomarańczowa Alternatywa", w 2018 roku obroniła pracę magisterską pt. "Gospodarka wodna w Chinach kontynentalnych na przestrzeni dziejów i współczesne zagrożenia" na kierunku orientalistyka w zakresie sinologii na Uniwersytecie Warszawskim pod nadzorem profesora Józefa Pawłowskiego. Od wielu lat zainteresowana relacjami polsko-chińskimi.

Biegle włada językami: angielskim, francuskim, hiszpańskim i chińskim.