2010

  • Gromadzenie i wykup praw do materiałów archiwalnych nt. Pomarańczowej Alternatywy – dofinansowanie NCK

  • Projekt "Solidarność na Pomarańczowo" - wydanie poprawione i rozszerzone książki Waldemara "Majora" Fydrycha pt. "Żywoty Mężów Pomarańczowych" w ramach programu NCK "Solidarność" na trzydziestolecie powstania Solidarności – dofinansowanie NCK