2018

  • Prace organizacyjne nad projektem "Michał Boym A.D. 2019 - polski Marco Polo": zawiązanie komitetu organizacyjnego, komitetu wsparcia inicjatywy, etc.

Rok 2019 - obchody 360-tej rocznicy śmierci "polskiego Marco Polo" - ojca Michała Boyma wybitnego siedemnastowiecznego polskiego naukowca i odkrywcy, jezuity i misjonarza wiary chrześcijańskiej w Chinach, jako część programu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach projektu m.in. wydania książek poświęconych o. Boymowi, wystawy uliczne, konferencje naukowe. Projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem SECA z siedzibą we Francji oraz ze Stowarzyszeniem Sinicum im. Michała Boyma w Warszawie.

Link do strony projektu: www.michalboym.pl

  • Prace przygotowawcze nad cyklem wystaw akryli Waldemara "Majora" Fydrycha w połączeniu z historią Pomarańczowej Alternatywy na rok 2019, m.in. nawiązanie kontaktów z galeriami i muzeami sztuki współczesnej.