2012

Przygotowanie Muzeum Internetowego Pomarańczowej Alternatywy

Muzeum zawiera 12 działów historycznych w tym 7 poświęconych historii Pomarańczowej Alternatywy w porządku chronologicznym oraz 5 działów ze zbiorami dokumentów filmowych, prasowych, publikacji naukowych, oraz archiwów tajnych służb. W sumie przedstawionych jest ponad 1600 archiwalnych zdjęć,12 publikacji naukowych,  52 fragmentów archiwów filmowych, 33 wywiady filmowe z uczestnikami ruchu, historykami oraz historycznymi postaciami, w tym z Generałem Jaruzelskim.

Muzeum jest dostępne w wersji językowej polskiej i angielskiej pod adresem: www.orangealternativemuseum.pl

Dofinansowanie: MKiDN via NINA.