2011

  • Organizowanie we współpracy z Instytutami Polskimi w ramach programu rządowego "Promesa – Prezydencja Polski w UE" wystaw w Madrycie na Uniwersytecie Complutense de Madrid oraz w Paryżu w Galerii "Centre 59 Rue Rivoli"

  • Tłumaczenie na angielski książki Żywoty Mężów Pomarańczowych autorstwa Waldemara "Majora" Fydrycha o historii Pomarańczowej Alternatywy (dofinansowanie MSZ)

  • Współpraca z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w przygotowaniu wystawy "Pomarańczowa Alternatywa – Happeningiem w Komunizm"

Więcej na temat tej wystawy znajdziecie Państwo tu: http://mck.krakow.pl/wystawy/pomaranczowa-alternatywa-happeningiem-w-komunizm