2009

  • XX rocznica upadku komunizmu w 2009 r.

Realizacja projektów w ramach programu rządowego obchodów zarządzanego przez Europejskie Centrum Solidarności, w tym sześć wystaw ulicznych "Pomarańczowa Alternatywa – jak Krasnoludki obaliły Komunizm" w kraju (Warszawa, Łódź, Toruń, Gdańsk, Olsztyn, Wrocław), jedna w Berlinie, a także spotkania Waldemara "Majora" Fydrycha z publicznością nowojorską. Wydarzenie dofinansowały: Europejskie Centrum Solidarności, urzędy miast, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, CH Manufaktura w Łodzi i inni.

  • Wystawa o Pomarańczowej Alternatywie w Polskim Instytucie Kultury w Wiedniu, dofinansowanie MSZ

  • Pomarańczowa Alternatywa w "Pociągu Wolności"

Na zaproszenie organizatorów wydarzenia, Stowarzyszenia KulturAktiv z Drezdna, Fundacja Pomarańczowa Alternatywa wraz ze swą wystawą o historii ruchu była obecna w historycznym odtworzeniu podróży tzw. "Pociągu Wolności" (Zug de Freiheit) na trasie Praga - Hof – wydarzeniu upamiętniającym historię pierwszego pociągu Reichsbahn Sonderzug nr 23360, którym 1200 DDR-owskich Niemców przedostało się z Pragi do Hof w Niemczech Zachodnich.

  • Digitalizacja zasobów historycznych i archiwów Pomarańczowej Alternatywy – dofinansowanie MKiDN

  • Udział w wystawie "Revolutionary Voices from CEE" zorganizowanej w Lincoln Library for Performing Arts w Nowym Yorku w ramach XX rocznicy obchodów upadku komunizmu w Europie Środkowej