Złożenie wniosku do MKiDN

W dniu dzisiejszym do MKiDN został złożony wniosek w sprawie wsparcia dla wydania i bezpłatnej dystrybucji ilustrowanej książki dla dzieci w wieku 8 do 12 lat pt. "Jak Michał ze Lwowa do Chin zawędrował" autorstwa prof. Moniki Miazek-Męczyńskiej, celem zapoznania młodych czytelników, ich rodziców i pedagogów z wybitną postacią polskiego XVII-wiecznego jezuity Michała Boyma, syna Pawła Jerzego Boyma - nadwornego lekarza Zygmunta III Starego, rajcy i burmistrza Lwowa ze słynnej rodziny budowniczych Kaplicy Boimów.

Ojciec Michał Boym, polski misjonarz w Chinach, odegrał istotną rolę w losach świata, będąc jedną z pierwszych osób w historii,które w realny sposób zbudowały mosty porozumienia między cywilizacjami Dalekiego Wschodu i Zachodu, odgrywając przy tym szczególną rolę w rozwoju religii chrześcijańskiej w Azji Wschodniej. Dla cywilizacji zachodniej o. Michał Boym jest jednym z twórców podwalin zachodniej wiedzy o Chinach, zasłużonym orientalistą, odkrywcą, etnografem i kulturoznawcą, botanikiem i zoologiem,prace którego dały impuls w Europie całej gałęzi wiedzy o Kraju Środka i sinologii (stworzył on na przykład pierwszy słownik chińsko-łaciński).