Współpraca ze Stowarzyszeniem SECA

Fundacja Pomarańczowa Alternatywa nawiązała partnerską współpracę z Chińsko-Europejskim Stowarzyszeniem Kulturalnym SECA (Sino-European Culture Association).

Stowarzyszenie SECA działa we Francji od maja 2016 r. w oparciu o ustawę z dnia 1 lipca 1901 roku. Ma biuro w Warszawie.

Statutowymi celami stowarzyszenia SECA są m.in.: budowanie dialogu i wzajemnego zrozumienia pomiędzy obywatelami Europy i Azji, rozwój wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń i wiedzy na polach kultury, nauki i sztuki poprzez organizację wydarzeń, seminariów, sesji naukowych, wystaw, tworzenie stron internetowych,wydawanie książek i pism.