Co robimy

Począwszy od 2007 roku przeprowadziliśmy szereg projektów. W okresie swej dotychczasowej działalności Fundacja wielokrotnie współpracowała z instytucjami rządowymi, w tym z MSZ, MKiDN, IAM, NINA oraz NCK, i realizowała, a także rozliczała regulaminowo środki publiczne pozyskane na swe projekty. Ponadto, w swej działalności Fundacja współpracowała z innymi instytucjami zagranicznymi i polskimi w organizowaniu wystaw dotyczących Pomarańczowej Alternatywy, które zwracały się do Fundacji z prośbą o jej wsparcie. Więcej o tych i innych naszych projektach zrealizowanych i obecnie w realizacji znajdziecie Państwo w rozwijającym się menu w zakładce CO ROBIMY.

Obecnie Fundacja pracuje nad projektem dotyczącym upamiętnienia wielkiego wkładu w wiedzę o cesarskich Chinach, którą wniósł siedemnastowieczny polski misjonarz, jezuita, Michał Boym oraz nad dalszymi projektami promocji twórczości Pomarańczowej Alternatywy i Waldemara "Majora" Fydrycha.